Mēs uzstādām automātiskos vārtus ar ērtībām un uzticamību
Mūsu darbs katru dienu atvieglo un vienkāršo rutīnas uzdevumus uz visiem laikiem

Pārbaudē katrus
12 mēnešus

Garantija
5 gadi

Pieredze
8 gadi

Uzziniet darbu izmaksas par automātiskajiem vārtiem.
Un saņemiet dāvanu, atbildot tikai uz 5 jautājumiem
Kas tevi interesē?

1
2

1. Что вас интересует?

Выполнено на...
21%

2.

Выполнено на...
73%
Назад
Получить расчёт

WWW PROF SERVICE
2022

0
Valstis
0
Pilsētas
0
Gadus
0
Darbinieki
0
Objekti

Наши проекты в
Стокгольм

Наши проекты в
Лиепая

Наши проекты в
Риге

Наши проекты в
Даугавпилсе

Наши проекты в
Стокгольм

Наши проекты в
Риге

Mēs lietojam tikai uz lauka pārbaudītas iekārtas

VĒRTI VĀRTI
Uzstādīšana, pielagošana, apkope un remonts.

Veicam jebkuras sarežģītības darbus, ārkārtas izsaukumus veicam arī brīvdienās.

Zvaniet 24🔧7.

Apkopi un bojājumu noteikšanu veicam saskaņā ar grafiku un bez grafika.

Mēs uzstādām jaunu aprīkojumu.

Ir vērts uzraudzīt spārnu aizvēršanas stāvokli, lai nebūtu stabu sašķiebšanās, uzraudzīt vārtu eņģu stāvokli. Ja automātiskie vārti nedarbojas pareizi, var tikt bojāti transportlīdzekļi un paši vārtu mehānismi.

Galvenie bojājumi:

Mehāniska kļūme, piemēram, automašīnai iebraucot nepilnīgi atvērtos vārtos vai satiksmes zonā un vārtu konstrukcijā nokļūst svešķermeņi;

Vārtu automātikas, vadības bloka kārbas hermētiskuma pārkāpuma dēļ;

Eņģu atteice dabiskā nodiluma dēļ;

Pīlāru nobīde zemes kustību dēļ;

Automatizācijas kļūme sprieguma svārstību dēļ tīklā;

Automatizācijas (piedziņas) darbības traucējumi rūpnīcas smērvielas izžūšanas vai sasalšanas un citu bojājumu dēļ.

Bojājuma simptomi:

Vārtu un citu vārtu daļu bojājumi; nepareiza vārtu darbība;

nokarājušās vērtnes;

Audekla ģeometrijas maiņa;

Vārti nereaģē uz komandām no vadības pults (kontroles pults, tastatūra);

Veramo vārtu lūzuma novēršana:

Brauciet tikai pa pilnībā atvērtiem vārtiem, lai nesasistu tos ar automašīnu;

Nodrošināt, lai svešķermeņi neiekļūtu kustības zonā un vārtu konstrukcijā;


Pievērsiet uzmanību vārtu skaņai, kad tie atveras un aizveras. Neraksturīgi trokšņi var būt problēmas simptoms;


Regulāra kustīgo daļu eļļošana novērš darbības traucējumus. Ik pēc 3 mēnešiem kustīgās daļas jāieeļļo. Smērviela jāuzklāj uz tīras virsmas;


Asmens regulēšana arī palīdz izvairīties no lūzuma. Regulēšana jāveic kvalificētam personālam;


Nodrošināt savlaicīgu regulāru pārbaudi un profesionālu apkopi (1-2 reizes gadā). Elektriskās piedziņas eļļošanu un regulēšanu drīkst veikt tikai pieredzējis speciālists;


Ja nepieciešams profesionāls automātikas remonts (apkope, serviss), sazinieties ar kvalificētiem meistariem, kas var nodrošināt vārtu automātikas kārbas hermētiskumu;


Turiet vārtus tīrus. Aukstajā sezonā pārliecinieties, ka vārstu atvēršanas zonā neuzkrājas sniegs un ledus;


Ja jums ir automātiskie vārti, regulāri pārbaudiet visu automātiskās vadības sistēmu;

pārbaudiet vadus un kabeļus. Visas identificētās nodilušās daļas ir jānomaina. Brīvie uzgriežņi ir jāpievelk. Mēģiniet aizsargāt elektrotīklu no strāvas pārspriegumiem ar sprieguma stabilizatoru. Ja jums ir uzstādīti elektromagnētiskie gala slēdži, jums jāuzrauga to drošība.

Pēdējo divu gadu laikā esam izgatavojuši, uzstādījuši un apkalpojuši vairāk nekā 20 ieejas vārtus

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Установка, обслуживание, ремонт и отладка

Выполняем работы любой сложности, осуществляем аварийные вызова также и в выходные дни.

Звоните 00🔧24.

Выполняем техническое обслуживание и дефектацию в соответствии с графиком и без графика.

Выполняем установку нового оборудования.

Основные поломки:

Механическая поломка, например при въезде машины в не полностью открытые ворота или попадании посторонних предметов в зону движения и конструкцию ворот;
Износ роликов, нарушение их регулировки в процессе естественного износа;
Обрыв троса при нарушении балансировки полотна в процессе естественного износа;
Скручивание (обрыв) пружин в процессе естественного износа: перестает работать механизм компенсации веса;
Выход из строя автоматики ворот из-за перепадов напряжения в сети;
Нарушение герметичности короба блока управления автоматикой ворот;
Неисправность автоматики (привода) вследствие подсыхания или замерзания заводской смазки;
Некорректное натяжение цепи потолочного электропривода.

Симптомы поломки:

Повреждение частей ворот (панелей, направляющих и т.д.); перекос и заклинивание полотна; ворота не работают или работают некорректно;
Звук скрежета ворот; выпадение роликов из направляющих рельсов;
Перекос и заклинивание ворот в проеме;
Ворота не открываются;
Отсутствие реакции на команды с поста управления (пульта управления, кнопочной панели);
Посторонние шумы в приводе, некорректное исполнение команд с поста управления (пульта управления, кнопочной панели).

Профилактика поломок:

Проезжайте только через полностью открытые ворота, чтобы не задеть их автомобилем; следите, чтобы в зону движения и конструкцию ворот не попадали посторонние предметы.

Выработайте привычку обращать внимание на звук ворот при их открытии и закрытии. Необычные шумы могут быть сигналом каких-либо проблем.

Регулярная смазка предупреждает неполадки ворот. Подвижные части ворот – шарнирные кронштейны, роликодержатели, пружины – всегда должны быть хорошо смазаны. Каждые 3 месяца смазку надо наносить на очищенную поверхность тонким слоем, а не чрезмерным, чтобы не превращать движущиеся детали конструкции в магнит для пыли и сажи.

Регулировка и балансировка полотна ворот также помогают избежать поломок. Регулировка и балансировка должны выполняться квалифицированным персоналом.

Обеспечьте своевременный регулярный осмотр и профессиональное техобслуживание (1-2 раза в год). Ремонт, смазку и регулировку электропривода должен делать только опытный специалист! Регулировка натяжения цепи потолочного электропривода должна проводиться дважды в год (весной и осенью) опытным мастером.

При необходимости профессионального ремонта (технического, сервисного обслуживания) автоматики ворот обращайтесь к квалифицированным мастерам, способным обеспечить герметичность короба автоматики ворот.

Содержите ворота в чистоте. В холодное время года очищайте их от снега и льда – не допускайте скапливания снега и наледи под полотном.

Если у Вас автоматические ворота, регулярно осматривайте всю систему автоматического управления; проверяйте электропроводку и кабели. Все выявленные изношенные элементы должны заменяться. Ослабленные гайки следует закручивать. Постарайтесь защитить электросеть от перепадов напряжения при помощи стабилизатора напряжения. Если у Вас установлены электромагнитные концевики, необходимо следить за их сохранностью.

За последние два года мы произвели, установили и обслужили более 40 гаражных ворот

ПРОМЫШЛЕНЫЕ ВОРОТА

Установка, обслуживание, ремонт и отладка

Выполняем работы любой сложности, осуществляем аварийные вызова также и в выходные дни.

Звоните 00🔧24.

Выполняем техническое обслуживание и дефектацию в соответствии с графиком и без графика.

Выполняем установку нового оборудования.

Причины неисправностей:

Недостаток смазки – механизм подъема полотна, состоит из множества подвижных деталей, которые требуют регулярной смазки. При длительном использовании без замены смазки, ворота секционные подъемные нуждаются в ремонте, и замене деталей.

Разбалансировка щита – при ослаблении торсионной пружины, ворота перестают нормально функционировать, и при подъеме до середины их начинает перевешивать. В данном случае ремонт ворот секционных подъемных производят путем регулировки пружин или заменой поврежденных.

Ремонт ворот подъемных, при заклинивании створки – такая ситуация происходит при запутывании и спадании троса с барабанов. Что производит к обрыву. В случае чего, может пострадать и пружина, поэтому не следует насильно их опускать, лучше вызвать мастера, который установит трос на место и проведет регулировку подъемных ворот, чем покупать дополнительные запчасти и оплачивать ремонт подъемных ворот.

Повреждение створки ворот – при ударе, полотно деформируется и для выправления требуется его снятие. Так как это требует отсоединения створки от подъемного механизма, не рекомендуется его снимать самостоятельно.

Обновление покрытия – со временем любому покрытию ворот подъемно секционных требуется ремонт и обновление.

Повреждение электродвигателя – во время неравномерной подачи тока, двигатель может перегореть и потребуется ремонт подъемных ворот или замена двигателя.

При интенсивном использовании необходимо ежеквартально производить осмотр-обслуживание и своевременную замену деталей (троса, ролики) и устранение видимых поломок – чтобы исключить падение, застревание ворот и других повреждений.

За последние два года мы произвели, установили и обслужили более 30 промышленных ворот

ШЛАГБАУМЫ
Установка, обслуживание, ремонт и отладка​

Выполняем работы любой сложности, осуществляем аварийные вызова также и в выходные дни.

Звоните 24/7.

Выполняем техническое обслуживание и дефектацию в соответствии с графиком и без графика.

Выполняем установку нового оборудования.

Так как от бесперебойной работы шлагбаумов зависит безопасность людей, крайне важно производить ремонт и обслуживание шлагбаумов своевременно.

Наши сотрудники накопили большой опыт и успешно производят ремонт и обслуживание шлагбаумов.

Шлагбаумы обеспечивают контроль и над транспортными средствами и ограничивают доступ. Автоматические шлагбаумы подходят для разных территорий, часто используются:

автомобильные стоянки;

торговые центры;

гаражные комплексы;

промышленные предприятия;

парковки;

гостиницы;

системы контроля.

Установим шлагбаумы в зависимости от местаположения, условий и Ваших требований.

Основные причины поломок:

Задевание стрелы транспортным средством;

Попытка вручную поднять стрелу автоматического шлагбаума;

Скачок напряжения в сети;

Попадание влаги в блок управления.

Симптомы поломок:

Излом стрелы;

Некорректное перемещение стрелы либо отсутствие движения на команды управления, некорректная работа системы.

В шлагбаумах имеются множество механических элементов, за которыми требуется должный уход. Например, пружины, которые рассчитаны на определенную цикличность. Регулировку пружин необходимо проводить раз в полгода, а при большой интенсивности менять их раз в два года. Не своевременная регулировка пружин приводит к чрезмерной нагрузке на редуктор и двигатель. А если присутствуют нагрузки, то страдает блок управления (контролер). В лучшем случае будет перегорать питающий предохранитель, в худшем перегорает трансформатор, а в след за ним и процессор! Рекомендуем своевременно обслуживать автоматику и механику Вашего оборудования. Пользуйтесь услугами только квалифицированных специалистов!

За последние два года мы произвели, установили и обслужили более 100 ворот

Cik maksās vārtu uzstādīšana?

Lejupielādējiet mūsu katalogu
ar akcijas cenām
ar vienu klikšķi

Nospiediet pogu

lai saņemtu katalogu ar akcijas cenām, noklikšķiniet uz pogas un nosūtiet mums sagatavotu ziņu

Noklikšķiniet un iegūstiet katalogu lietotnē What's app

Saņemiet cenrādi
(PDF 1.8 mb)

Skatiet, ko mūsu klienti saka par mums
,
kuram jau esam uzstādījuši vārtus

Vārti tiks uzstādīti
viena no piecām komandām stingri saskaņā ar NORĀDĪJUMIEM un drošības pasākumiem

Andrejs Tihonovs

Dibinātājs

Valentīns Sokolovs

Galvenais vadītājs

Oļegs Kondraševs

Galvenais brigādes vadītājs

Uzziniet, cik maksās automātisko vārtu uzstādīšana individuāli jums

Mēs aprēķināsim 20 minūtēs un sniegsim individuālu cenu

:

Bez Procentiem

Bez Komisijas

Bez Priekšapmaksas

Bez Sodu

Vai
aizpildiet
veidlapu

Pasūtījuma aprēķins
Pasūtiet nomaksas plānu

Mūsu kontakti

visu diennakti 24/7

Mēs atbildam uz visiem jautājumiem

SIA “WWW PROF SERVICE”
Pulkveža iela 5, Suži, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-1024
Reģ. Nr. 45403050201
PVN reģ. Nr. 45403050201
e-mail: wwwprofservice@gmail.com

Tālr. +371 22375146
Banka: SWEDBANK AS
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr.: LV75HABA0551044972135